Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Werken aan

Minder files op de weg

Marleine van Kampen heeft als Software Developer bij Fortezza Software een opdracht gedaan bij de NDW. Daar maakt zij onderdeel uit van een big data team die aan een database van verkeersgegevens bouwt terwijl verkeersstomen gecombineerd worden.

Wat is NDW?

NDW is de Nationale Databank Wegverkeergegevens, een organisatie die een historische database beheert van alle verkeersgegevens in Nederland. Van origine opgericht vanuit Rijkswaterstaat, de provincie en gemeentes.

Een essentieel onderdeel van NDW is het Big Data team, ook wel het Dexter team genoemd. Marleine van Kampen, Software Developer bij Fortezza Software was onderdeel van dit team: “We zijn bezig geweest met het historisch opslaan van data. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze data ook beschikbaar is voor onze partners om te exporteren en verkennen.”

Meer weten?
Bel met Koert Schuring
+31 (0) 618 458 442

Wat doet Fortezza Software bij NDW?

“Tijdens het project hebben we met name het oude systeem herbouwd. Nu deze zo goed als af is, wordt er gewerkt aan nieuwe datastromen en datafusie. Nieuwe datastromen zijn bijvoorbeeld de data van de verkeersregelinstallaties (verkeerslichten), floating car data, incidenten en wegwerkzaamheden.”

Marleine vervolgt: “Door steeds meer data te verwerken en combineren kunnen we inzichtelijk maken wat er bij een ongeluk aan de hand was. Wat stond er op de matrixborden, wanneer was de berger aanwezig en wat was de invloed op de rest van het verkeer. Op den duur kan al deze data gebruikt worden om bezig te gaan met het voorspellen van weggedrag. Denk hierbij aan de kans op een ongeluk en hoe de filestroming zich ontwikkelt. Voor deze modellen wordt natuurlijk samengewerkt met een verkeerskundige.”

Java, Microservices, Angular….

“De applicatie is geschreven in Java met Spring Boot en opgezet als Microservices. Het opstellen van de exports wordt voornamelijk in Python gedaan. Het front-end is geprogrammeerd met Angular en Bootstrap. En qua infrastructuur wordt Azure in combinatie met Kubernetes gebruikt.

Naast mijn werkzaamheden bij NDW ben ik zelf bezig om mij verder in Python te verdiepen. Niet om als hoofdtaal te leren, maar om ook eens met een andere taal te werken. Daarnaast zou ik wat meer met Kotlin willen doen en wat dieper in Chaos Engineering willen duiken. Nieuwe kennis doe ik met name op middels conferenties. Al deze nieuwe kennis deel ik graag met mijn collega’s bij Fortezza. Ik organiseer Meet Ups en draag bij aan de invulling van onze interne kennissessies.”

Hoe ben je bij deze opdracht terecht gekomen?

“Tijdens het sollicitatieproces bij Fortezza Software werd vanuit mijn interessegebieden de NDW al naar voren gebracht als mogelijk project waar ik goed op mijn plek zou zitten. Helemaal omdat ik hier meer zou kunnen doen met Big Data en Machine Learning. Het project klonk heel vernieuwend. De uitwerking is nog beter nu we ook bezig zijn met de totale datafusie en het voorspellen van alles op de weg.”