Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Zorgen voor zorg:

werken aan het PGB 2.0 project

Ferry van den Berg en Bastiaan Dressen zijn beiden werkzaam bij Fortezza Software en zijn ingezet bij Stichting ICTU om aan het PGB 2.0 project te werken. In deze blog vertellen zij meer over wat zij daar doen en welke tooling zij gebruiken.

Wat zijn Stichting ICTU en het PGB 2.0 project?

Stichting ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid en werkt vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken. In opdracht van het ministerie van VWS wordt het PGB2.0-systeem ontwikkeld, een gebruiksvriendelijk portaal voor mensen met een PGB en voor hun zorgverleners.

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget en levert ondersteuning voor burgers die een beperking hebben en daarbij behoefte hebben aan zorg. De PGB-wetgeving regelt dat een zorgbehoevende burger een budget kan ontvangen om zorg in te kopen: de burger wordt hiermee budgethouder. Het PGB 2.0 programma verzorgt de doorontwikkeling en uitrol van een oplossing waarmee de budgethouder met het toegekende budget zorg kan inkopen en laten betalen. Naast de budgethouder en de zorgverlener werken ook de betrokken partijen in de uitvoering mee aan de oplossing: de gemeente, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en het SVB. Het systeem wordt momenteel gebruikt door een eerste groep voorlopers. De komende jaren wordt het systeem verder doorontwikkeld en landelijk uitgerold.

Wat doet Fortezza Software binnen het PGB 2.0 project?

Ferry werkt sinds maart 2019 bij Fortezza Software en is gelijk ingestroomd bij ICTU als Analist/Ontwerper bij het PGB 2.0 project. Hij werkt nog steeds met veel plezier aan deze opdracht en vertelt erover: “Het PGB 2.0 programma is een groot en complex programma met diverse disciplines, zoals product owners, business analisten, ontwikkelaars en architecten. Van een afstand lijkt het eenvoudig, maar er zijn veel regels die doorvertaald moeten worden vanuit wetgeving en afspraken die gemaakt moeten worden met diverse ketenpartijen. Zo ben ik vorig jaar gestart als business analist en na ongeveer een half jaar heb ik mijn werk voortgezet in de rol van software architect. Binnenkort komt er een tweede rolwissel aan en ga ik aan de slag als solution architect. Dit is een mooi pad gebleken. Eerst de materie inhoudelijk leren kennen en op basis daarvan te verbreden, in een prettige samenwerking met alle stakeholders binnen het programma.”

In april 2019 kwam Bastiaan bij Fortezza Software in dienst. Ook hij kon snel aan de slag bij het project als Lead Front-end Developer: “Ik zit in het team Phoenix Meatball, wat zich volledig richt op het vernieuwen en verbeteren van de bestaande front-end. Het team bestond initieel uit een aantal UX-designers, testers en front-end ontwikkelaars, maar na een aantal wisselingen van teamlead, waar de testers naar een ander team zijn verhuisd, is de keuze gemaakt om ontwikkelaars met t-shaped skills aan te nemen. In ons geval houdt dat in dat de ontwikkelaars ook het testen op zich nemen. Dit bevalt erg goed en versnelt bovendien het ontwikkelproces. Gezien de complexiteit en omvang van het PGB 2.0 project is er een grote dekking qua disciplines. Wat mooi is aan het project is dat de samenstelling grotendeels dynamisch is. Wanneer er iets niet optimaal werkt of beter kan, wordt er direct getweaked en zo kan het dat er per direct een nieuwe functie of een nieuw team ontstaat. Ook wat betreft uitbreiding van capaciteit wordt proactief gereageerd. In september 2019 is besloten om de front-end los te koppelen van de totale solution. Dit resulteerde in mogelijkheden om volledig te kunnen profiteren van nieuwe mogelijkheden en technologieën die front-end tools en libraries bieden.”

Hij vervolgt: “Een aantal maanden geleden is er besloten om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. Dit had voor ons team nauwelijks impact, omdat wij het geluk hadden dat we al bezig waren met het verbeteren van de kwaliteit. Deze aanpak is projectwijd en heeft alle neuzen meer dezelfde richting op gedraaid, wat meetbaar, maar ook zichtbaar is. Het is heel fijn om aan een project te werken waar kwaliteit zo hoog in het vaandel staat.”

Welke tooling gebruiken jullie?

Ferry: “Qua proces werken we met een agile aanpak in een mix van het Spotify model en een scrum@scale aanpak. De architectuur zit verweven in dit proces. Verder werken we met verschillende niveaus van architectuur: programma-architectuur, solution-architectuur, infrastructuur-architectuur en meerdere software-architectuurbeschrijvingen. Feitelijk gaat het van abstract en breed naar concreet en toegespitst op deelsystemen.”

Bastiaan: “Alles in de oude omgeving is geschreven in JavaScript ES5. We maken daarbij gebruik van verschillende libraries zoals KnockoutJs, Jquery en een aantal verouderde libraries. Qua frameworking wordt gebruik gemaakt van KnockoutJs. Voor de rest maken we ook gebruik van Razor pages en Sass. Wij zijn nu bezig met een nieuwe omgeving en daar is alles geschreven in Typescript. Als framework gebruiken we VueJs 2 inclusief de composition-api. Zodra Vue 3 niet meer in beta-fase is, schakelen we hiernaar over. Voor unit tests gebruiken we Jest en voor flow test Cypress. Om te testen op pixel niveau gebruiken we BackstopJs. Dat is eigenlijk een soort van testing voor CSS. Wij gebruiken Storybook om het inzichtelijk te maken welke componenten er zijn en hoe ze werken. Om de overschakeling te kunnen maken van oud naar nieuw, draaien we de twee systemen naast elkaar. Zodra de functionaliteit is herbouwd in de Vue omgeving, faseren we het uit de Knockout omgeving.”

Hoe is de samenwerking met Fortezza?

Ferry: “Toen ik bij Fortezza kwam werken, hebben we in overleg gekeken wat een passend project zou zijn. Daarbij hebben we mijn wensen voor nu besproken, maar ook mijn ambities voor de toekomst. Inmiddels zit ik al ruim een jaar met veel plezier op dit programma.”